Wonen, zorg en voorzieningen

Sanne Veldhuizen 15-09-2020
71 keer bekeken 0 reacties

Scroll naar beneden om  de video's te bekijken over de thema's en te reageren op de thema's.

In de eerste helft van 2020 zijn we met u in gesprek te gaan over de toekomst van uw leefomgeving. We hebben u toen gevraagd naar ambities en verbeterpunten voor de Bommelerwaard. Met dit platform, de ansichtkaartenactie, straatgesprekken en informatiebijeenkomsten hebben we op verschillende onderwerpen, zoals klimaatverandering en vergrijzing, input opgehaald en is er een analyse van het bestaande beleid geweest. Het resultaat van de beleidsanalyse en de eerste participatieronde zijn een waardenkaart met de belangrijkste waarden voor de Bommelerwaard, een overzicht van de trends, ontwikkelingen, waarden en kernopgaven voor vier thema’s:

 • Klimaat, duurzaamheid en landschap
 • Landbouw, economie, toerisme en cultuurhistorie
 • Milieu, gezondheid en leefbaarheid
 • Wonen, zorg en voorzieningen

Een uitleg van de verschillende thema's vindt u per thema onderaan deze pagina ook in een video.

De waardenkaart laat zien wat de bestaande kwaliteiten en kenmerken van de Bommelerwaard zijn. Ook laat de waardenkaart zien welke nieuwe opgaven op de verschillende gebieden van de Bommelerwaard afkomen. Deze waarden gaan een belangrijke basis vormen bij de afweging over initiatieven, als die niet in het bestemmingsplan of straks het omgevingsplan passen. 

Een toelichting van het proces tot nu toe en een uitgebreide uitleg van deze vervolgronde vindt u in dit document.

Bekijk hier de waardenkaart op groot formaat

Opgaven
Onderaan deze pagina kunt u reageren op de kernopgaven binnen de verschillende thema's. De kernopgaven kunt u per thema in dit document terugvinden. We zouden graag van u weten hoe we deze kernopgaven moeten invullen aan de hand van een aantal hulpvragen:

 • Hoe zou u deze opgave aanpakken?
 • Waar ziet u ruimte voor de aanpak van deze opgave of voor mogelijke oplossingen?
 • In hoeverre vindt u de aanpak van deze opgave dringend?
 • Ziet u koppelkansen of juist spanningen met andere opgaven?
 • Wat verwacht u van de gemeente bij de aanpak van deze opgave?
 • Wat kunt u zelf doen om bij te dragen aan de aanpak van deze opgave?

U kon ook digitaal met ons in gesprek tijdens de vervolgbijeenkomst op 26 oktober. 

 

Praat hier mee over het thema wonen, zorg en voorzieningen.

Hier kunt u reageren op de kernopgaven binnen het thema wonen, zorg en voorzieningen. De kernopgaven kunt u in dit document terugvinden. We zouden graag van u weten hoe we deze kernopgaven moeten invullen aan de hand van een aantal hulpvragen:

 • Hoe zou u deze opgave aanpakken?
 • Waar ziet u ruimte voor de aanpak van deze opgave of voor mogelijke oplossingen?
 • In hoeverre vindt u de aanpak van deze opgave dringend?
 • Ziet u koppelkansen of juist spanningen met andere opgaven?
 • Wat verwacht u van de gemeente bij de aanpak van deze opgave?
 • Wat kunt u zelf doen om bij te dragen aan de aanpak van deze opgave?

Toekomstbeeld

 • Voor welke voorzieningen is de gemeente tenminste verantwoordelijk?
 • Op welke wijze betrokkenheid en verantwoordelijkheid samenleving vergroten?
 • Beperkte groei met behoud kleinschalig, landelijk karakter of grote groei en ontwikkeling met behoud van voorzieningen, werkgelegenheid etc.?
 • Overal evenveel nieuwe woningen of meer woningbouw bij grotere kernen?
 • Voorzieningen vooral clusteren met behoud van kwaliteit en breed aanbod? Of in alle kernen (basis)voorzieningen behouden?

U kunt hieronder uw reactie achterlaten. 

Wonen, welzijn en voorzieningen

Reageren

Twitter

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Cookie-instellingen